Ενότητα 2 Συνεργασία

Last updated: March 9, 2023

Μαθησιακοί στόχοι

Σε αυτή την ενότητα, θα μάθετε τις βασικές αρχές της εργασίας μέσα σε μια ομάδα.

Στο Κεφάλαιο 1, θα μάθετε για τους διαφορετικούς τύπους ομάδων και τα χαρακτηριστικά τους και θα κατανοήσετε τη σημασία της ομαδικής εργασίας. Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να ενισχύσει τον ρόλο κάθε μέλους της ομάδας με τη χρήση αποτελεσματικών τεχνικών σύσφιξης σχέσεων και επικοινωνίας της ομάδας.

Στο Κεφάλαιο 2, θα εστιάσετε στο πώς να θέσετε όρια για να βελτιώσετε την ποιότητα της εργασίας σας και την ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής σας ζωής. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική καθώς θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε καλύτερα τον χρόνο σας και να βελτιώσετε την επικοινωνία με τους ομοτίμους σας.

Εικόνα από το Canva.com

Related Courses