Ενότητα 3 Διαδώστε το

Last updated: March 9, 2023

Μαθησιακοί στόχοι

  • Να περιγράφετε τη σημασία της αυτοπεποίθησης για έναν καλλιτέχνη
  • Να περιγράφετε τρόπους για να δημιουργήσετε αυτοπεποίθηση
  • Να προσδιορίσετε τρόπους για να αυξήσετε την αυτοπεποίθηση
  • Να περιγράφετε την έννοια της δημιουργίας επωνυμίας (branding)
  • Να περιγράφετε τρόπους βελτίωσης ενός προσωπικού προφίλ
  • Να εξηγείτε τις ανάγκες ενός καλλιτέχνη να τον προσέξουν, να εκτεθεί και να τον θυμούνται

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων

Related Courses