Ενότητα 4 Κοινωνικοποίηση

Last updated: March 9, 2023

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Να κατανοήσετε τη σημασία της δικτύωσης
  • Να μάθετε πώς να δημιουργείτε και να αναπτύσσετε ένα δίκτυο
  • Να κατανοήσετε τι είναι η εμπορία (marketing) και τα είδη της
  • Να προσδιορίσετε τρόπους για να ξεκινήσετε την εμπορία (marketing) μιας επιχείρησης

Related Courses