Ενότητα 5 Ηγεσία – Θεωρίες και Στυλ

Last updated: January 16, 2023

Μαθησιακά Αντικείμενα

Καλώς ήρθατε στην ενότητα 5: Λήψη Αποφάσεων

Αυτή η ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με τις θεωρίες, τις προσεγγίσεις και τα προσωπικά στυλ λήψης αποφάσεων σε διαφορετικές καταστάσεις.

Η αγγλική έκδοση της Ενότητας 5 παρουσιάζει πληροφορίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων διεθνών καταλόγων, συστάσεων και άλλων βασικών πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων.

Η ενότητα 5 προσφέρεται επίσης στα Βουλγαρικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Ισπανικά, προσαρμοσμένα και τοπικά προσαρμοσμένα στο τοπικό πλαίσιο κάθε χώρας, σχετικά με κάθε γλώσσα.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων

Related Courses