Ενότητα 7 Προστασία στο χώρο εργασίας

Last updated: January 16, 2023

Στόχοι μάθησης

  • Γνωρίστε τι είναι το άγχος και οι πιθανοί στρεσογόνοι παράγοντες.
  • Κατανοήστε τους τρόπους διαχείρισης του άγχους στο χώρο εργασίας.
  • Κατανοήστε τα σημάδια του στρες.
  • Γνωρίστε τι είναι η αυτοφροντίδα και τα είδη της
  • Προσδιορίστε τρόπους για να διατηρήσετε μια ρουτίνα αυτοφροντίδας.
  • Κατανοήστε τους τρόπους εξάσκησης της αυτοφροντίδας.
  • Προσδιορίστε τρόπους για να διατηρήσετε μια ρουτίνα αυτοφροντίδας.
Πηγή: www.flippingheck.com

Related Courses