Βιβλιογραφικές Αναφορές

Ορισμοί της κριτικής σκέψης:

https://www.criticalthinking.org/

Τι είναι η κριτική σκέψη;

https://www.gre.ac.uk/articles/ils/critical-thinking (Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς)

Ιστορία της έννοιας:

Rutherford, A. (2018). Μοντέλα για κριτική σκέψη: Ένας θεμελιώδης οδηγός για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, τη βαθιά ανάλυση, την ευφυή συλλογιστική και την ανεξάρτητη σκέψη: 1. Σε ανεξάρτητη δημοσίευση .

Ορισμοί στρατηγικής σκέψης:

https://managingresearchlibrary.org/glossary/strategic-thinking

Τι είναι η στρατηγική σκέψη;

https://cmoe.com/glossary/strategic-thinking/

Πώς να αναπτύξετε δεξιότητες σχεδιασμού;

https://www.strath.ac.uk/professionalservices/careers/skills/generalskills/planningorganisingskills/ (Πανεπιστήμιο Strathclyde Glasgow)

Πηγή: www.pixabay.com