Θέμα 1 Η σημασία της ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ για έναν καλλιτέχνη

https://pixabay.com/photos/peafowl-peacock-bird-feathers-2363750/