Αποποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό ήταν ελεύθερα προσβάσιμο από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες εικόνων στοκ ή/και YouTube και εφαρμόζονται νόμοι θεμιτής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Εάν πιστεύετε ότι παραβιάστηπερίκαν τα πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση www.pinoloeurope.e u για να επιλυθεί το θέμα με τρόπο αποκαταστατικής δικαιοσύνης.