Θέμα 1: Δημιουργία της προσωπικής επωνυμίας ως καλλιτέχνης

Η βελτίωση του προσωπικού σας προφίλ δεν είναι πάντα τόσο εύκολη, αλλά ταυτοχρόνως αποτελεί ένα θεμελιώδες βήμα εάν επιθυμείτε να καταστήσετε την τέχνη ως την κύρια δραστηριότητά σας. Το καλύτερο είναι ότι δεν είναι αδύνατο! Στις παρακάτω παραγράφους θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και βήματα για το πώς να βελτιώσετε το προσωπικό σας καλλιτεχνικό προφίλ.

Δημιουργία επωνυμίας (branding)

  • Πρόκειται για τη δημιουργία μιας καλλιτεχνικής ταυτότητας και καλλιτεχνικής δήλωσης.

Για την επίτευξη συτού, υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Ποιος είστε ως καλλιτέχνης; Από πού προέρχεστε; Ποια είναι η άποψή σας; Τι προσπαθείτε να εκφράσετε μέσα από το έργο σας; Τι σημαίνει για εσάς η τέχνη σας; Γιατί είναι μοναδική η τέχνη σας; Απαντήστε σε αυτές τις βασικές ερωτήσεις και μοιραστείτε περισσότερα για το ποιος είστε ως καλλιτέχνης. Αυτό βοηθά τα άτομα να σχετίζονται με εσάς και την τέχνη σας σε πιο προσωπικό επίπεδο. Καθιστά εσάς αξιομνημόνευτο και την τέχνη σας πιο προσιτή.

  • Μόλις δημιουργήσετε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε μια μοναδική δήλωση επωνυμίας που θα παρουσιάζει αποτελεσματικά την τέχνη σας. Οι λέξεις δεν προκύπτουν εύκολα όταν περιγράφονται τα έργα τέχνης, η πολυπλοκότητά τους, το στιλ και τα μοναδικά μηνύματα που αυτά μεταφέρουν. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να προωθήσετε τον εαυτό σας ως καλλιτέχνη, θα πρέπει να εκφράσετε την ουσία της δουλειάς σας.
  •  

Για παράδειγμα, εάν είστε τοπιογράφος που ενδιαφέρεται για περιβαλλοντικά ζητήματα, η δήλωση της επωνυμίας σας μπορεί να είναι ως εξής:

«Τοπιογράφος φιλικός προς το περιβάλλον. Πολεμήστε για τον πλανήτη με ζωντανά χρώματα.”

  • Η δημιουργία επωνυμίας (branding) δημιουργεί, επίσης, ολόκληρο το πακέτο που περιλαμβάνει το όνομα της επωνυμίας, το λογότυπο, την παλέτα των χρωμάτων, τους τόνους της φωνής κ.λπ. Όλα αυτά τα στοιχεία της επωνυμίας πρέπει να είναι εξαιρετικά συναφή με το κοινό-στόχο σας. Τώρα θα πρέπει να ενσωματώσετε αυτά τα στοιχεία επωνυμίας σε κάθε δίαυλο που χρησιμοποιείτε για προώθηση, όπως τον ιστότοπό σας, τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις επαγγελματικές κάρτες σας, ώστε οι δυνητικοί πελάτες να μπορούν να αναγνωρίσουν την επωνυμία σας με την πρώτη ματιά.