Θέμα 1: Ορισμός της κριτικής σκέψης

Η στρατηγική σκέψη είναι απλώς μια σκόπιμη και ορθολογική διαδικασία σκέψης που εστιάζει στην ανάλυση κρίσιμων παραγόντων και μεταβλητών που θα επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας επιχείρησης, μιας ομάδας ή ενός ατόμου.

Η στρατηγική σκέψη περιλαμβάνει προσεκτική και σκόπιμη πρόβλεψη απειλών και τρωτών σημείων που πρέπει να προστατευτούν και ευκαιρίες για επιδίωξη.

Η στρατηγική σκέψη και ανάλυση τελικά οδηγούν σε ένα σαφές σύνολο στόχων, σχεδίων και νέων ιδεών που απαιτούνται για να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν σε ένα ανταγωνιστικό, μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτό το είδος σκέψης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές πραγματικότητες, τις δυνάμεις της αγοράς και τους διαθέσιμους πόρους.

Η στρατηγική σκέψη απαιτεί:

  • έρευνα
  • αναλυτική σκέψη
  • καινοτομία
  • ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
  • επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες
  • αποφασιστικότητα.
Πηγή: www.ceffect.com