Θέμα 1: Τι ακριβώς είναι η Αυτογνωσία;

Η αυτογνωσία είναι να αυξήσει κανείς τη συνείδησή του για τον εαυτό του, την προσωπικότητα και τις δεξιότητές του, πριν αποφασίσει πώς μπορείτε να αναπτύξετε την τρέχουσα καριέρα σας ή τι είδους επαγγέλματα θέλετε να ακολουθήσετε, αξιολογώντας την προηγούμενη επαγγελματική και προσωπική σας εμπειρία, δεξιότητες, γνώσεις, ικανότητες και τα ενδιαφέροντα.

  • Λειτουργεί με τον καθορισμό επαγγελματικών στόχων, προσδιορίζοντας ποιες δεξιότητες χρειάζεστε για να μπορέσετε να εργαστείτε.
  • Ασχολείται με το πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε, να αναπτύξετε και να εδραιώσετε αυτές τις δεξιότητες: μια πραγματική διαδικασία αυτοανάλυσης.
  • Είναι η ενδελεχής έρευνα των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς μας (στάσεις, αδύναμα σημεία και δυνατά σημεία, συνήθειες, επιτεύγματα, τεχνογνωσία…)
  • Πρέπει να γνωρίζουμε βαθιά τον εαυτό μας για να προσφέρουμε στην αγορά εργασίας τις λύσεις που αναμένουμε από εμάς. Με την αυτογνωσία είμαστε περαιτέρω ικανοί να αποφασίσουμε τις εταιρείες, τις θέσεις, τις συνθήκες κ.λπ. που μας ενδιαφέρουν.
  • Ας αναλύσουμε τι πρέπει να καταλάβουμε, ως καλλιτέχνης, από καθένα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
  • Στάσεις: Είναι καθοριστικά στοιχεία συμπεριφοράς (έμφυτα και επίκτητα) πρότυπα μέσω των οποίων η συμπεριφορά προσαρμόζεται στο περιβάλλον. Είναι η προδιάθεση για άσκηση σωματικής ή πνευματικής δραστηριότητας. Γενικά, είναι έμφυτα, αλλά προωθούνται και αναπτύσσονται, ή καταστρέφονται, με βάση τα ερεθίσματα που προσφέρουμε.
  • Εμπειρογνωμοσύνη: η γνώση που αποκτάται από τη μελέτη ενός θέματος και η ικανότητα εφαρμογής τέτοιων γνώσεων, με αποτέλεσμα την εμπειρία, την πρακτική και τη διάκριση στον τομέα αυτό. Σχετίζεται με τις δεξιότητες και την ικανότητα να εκτελέσεις κάτι. Συνήθως χρησιμοποιείται με την έκφραση “know how”.
  • Συνήθειες: Είναι αυτόματοι μηχανισμοί συμπεριφοράς που συνήθως κάνουμε σε ασήμαντες εργασίες.
  • Επιτεύγματα: Πρόκειται για μια ανακεφαλαίωση όλων όσων έχουμε πετύχει σε όλη την καριέρα μας.
  • Αδύναμα σημεία και δυνατά σημεία: Αυτά είναι τα σημεία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε ή να αποβάλουμε από τη συμπεριφορά μας. Τα αποκτούμε αναλύοντας εξαντλητικά τόσο όλα τα άλλα σημεία όσο και την προσωπική μας καριέρα. Οι γνώσεις τους βασίζονται στην εμπειρία και στην ικανότητα να είμαστε επικριτικοί με τον εαυτό μας.