Θέμα 2: Απόκτηση γνώσεων πρόσβασης σε χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι χρηματοδότησης έργων με κοινωνικά οφέλη.

Μερικά παραδείγματα είναι:

 • Χρηματοδότηση επιχορηγήσεων/Καταπιστεύματα/Ιδρύματα:  για παράδειγμα, Community Foundation for Merseyside, The Lottery Community Fund
 • Τομεακή χρηματοδότηση:  για παράδειγμα, Κοινοτικό Ταμείο Επενδύσεων – Οργανισμοί Παροχής Στέγασης
 • Εκδηλώσεις με εισιτήρια: για παράδειγμα, Φεστιβάλ, μουσικές συναυλίες,  Παραστάσεις
 • Επίτροποι: για παράδειγμα, Aim Higher for Disabled Children
 • Ιδιωτική επιχείρηση: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Προσφορές: για παράδειγμα, The Chest – Local Authorities Procurement Portal
 • Άτομα – Αυτοχρηματοδότηση, Εξατομικευμένοι προϋπολογισμοί, Ευεργέτες/Φιλάνθρωποι

Εικόνα από το canva.com

Προσέγγιση χρηματοδοτών – Βασικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη:

 • Να είστε ρεαλιστικοί
 • Προετοιμαστείτε επαρκώς εκ των προτέρων
 • Σκεφτείτε πλευρικά και δημιουργικά – τι; γιατί; ποιος;
 • Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός – θα πρέπει να ξεχωρίζετε!
 • Μείνετε συγκεντρωμένοι στους στόχους σας
 • Γνωρίστε το κόστος σας
 • Χρονικό πλαίσιο / ορόσημα
 • Επικοινωνίες
 • Νομικό καθεστώς και διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων, της συνεργασίας και της συμπαραγωγής

Εικόνα από το canva.com