Θέμα 2: Ατομικοί παράγοντες

Τα μέλη της οικογένειας, οι συνομήλικοι, οι ανώτεροι και οι υφιστάμενοι έχουν όλοι διαφορετικές προσδοκίες από τον εργαζόμενο.

Η αποτυχία κατανόησης ή επικοινωνίας τέτοιων προσδοκιών οδηγεί σε ασάφεια ρόλων/σύγκρουση ρόλων, η οποία προκαλεί άγχος στους εργαζόμενους.

Οι εγγενείς ιδιότητες της προσωπικότητας, όπως η ανυπομονησία, η επιθετικότητα, η ακαμψία και η συνεχής αίσθηση πίεσης χρόνου, μεταξύ άλλων, συμβάλλουν στο άγχος των εργαζομένων.

Τα οικογενειακά προβλήματα, τα προσωπικά οικονομικά προβλήματα και οι απότομες εργασιακές αλλαγές συμβάλλουν στο άγχος.