Θέμα 2: Ιστορική βάση της έννοιας

Οι όροι “στρατηγική” και “τακτική” προήλθαν ως στρατιωτική ορολογία που προέρχεται από την τέχνη του πολέμου του Sun Tzu. Από τότε, έχουν προσαρμοστεί για να ταιριάζουν σε διαφορετικές καταστάσεις πέρα από τη στρατιωτική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Μια στρατηγική είναι ένα σχέδιο δράσης που θα κάνετε στο μέλλον για να επιτύχετε έναν τελικό στόχο. Οι στρατηγικές βοηθούν στον καθορισμό των μακροπρόθεσμων στόχων σας και στον τρόπο επίτευξής τους.

Τακτικές είναι τα μεμονωμένα βήματα και ενέργειες που θα σας φτάσουν εκεί. Σε επιχειρηματικό πλαίσιο, αυτό σημαίνει τις συγκεκριμένες ενέργειες που λαμβάνουν οι ομάδες για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών που περιγράφονται στη στρατηγική.

Πηγή: www.techtello.com
Πνευματικά δικαιώματα από: RKW GOIDEL