Θέμα 2: Ποιο είναι το όραμά σας;

Τι επιθυμείτε να επιτύχετε; Τι ελπίζετε να επιτύχετε με την επωνυμία σας ως καλλιτέχνης; Επιθυμείτε απλώς να μοιραστείτε την τέχνη σας δημόσια και να κερδίσετε περισσότερη έκθεση ως καλλιτέχνης; Ή επιθυμείτε να ξεκινήσετε να πουλάτε την τέχνη σας ως μερική απασχόληση; Επιθυμείτε να μετατρέψετε την τέχνη σας σε καριέρα πλήρους απασχόλησης; Πρέπει να καθορίσετε τι θέλετε να επιτύχετε, ώστε να διασφαλίσετε ότι κάνετε τα σωστά βήματα για την επίτευξη των στόχων σας.