Θέμα 2: Τι είναι η Αυτογνωσία;

  • Η αυτογνωσία ορίζεται ως ο τρόπος για να ανακαλύψει κανείς τον εαυτό του. Είναι μια θετική προσέγγιση για τον εαυτό του, ώστε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του.
  • Ο στόχος της Αυτογνωσίας είναι να σας βοηθήσει να
    • ευαισθητοποιήσετε τον εαυτό σας,
    • κατανοήσετε τις δεξιότητές σας και πώς μπορείτε να τις συσχετίσετε με την καριέρα σας στο παρόν, το μέλλον ή ακόμα και πώς μπορείτε να ενταχθείτε σε ένα διαφορετικό επάγγελμα.
  • Η ενότητα χωρίζεται σε διαφορετικά θέματα που διακυβεύουν συγκεκριμένες δραστηριότητες για να σας υποστηρίξουν στην ολοκλήρωση της ανακάλυψης του εαυτού σας.

“Είναι πιθανό να μην κάνεις λάθη και να χάσεις.

Αυτό δεν είναι αδυναμία.

Αυτή είναι η ζωή.”

Λοχαγός Ζαν-Λικ Πικάρ

Πηγή: www.businessforall.com