Θέμα 2 Τρόποι δημιουργίας και ανάπτυξης δικτύου.

Ποιοι διαφορετικοί τύποι δραστηριοτήτων δικτύωσης υπάρχουν;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συμμετάσχετε στη δικτύωση επιχειρήσεων:

Παραδείγματα διά ζώσης δικτύωσης :

 • Εμπορικές εκθέσεις
 • Συνέδρια
 • Διοργάνωση συγκεντρώσεων
 • Επιχειρηματικές ενώσεις και άλλοι τοπικοί οργανισμοί (όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Εργαστήρια
 • Κοινωνικές εκδηλώσεις

Παραδείγματα διαδικτυακής δικτύωσης:

 • LinkedIn
 • Ομάδες στο Facebook
 • Twitter
 • Meetup.com και άλλοι διαδικτυακοί κατάλογοι
 • Zoom ή άλλες πλατφόρμες συνομιλίας μέσω βίντεο

Ποιες στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του δικτύου μου;

Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνετε και άλλα που δεν πρέπει για την επιχειρηματική δικτύωση, είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά:

Τι πρέπει να κάνετε:

 • Χαμογελάστε και συστηθείτε
 • Προετοιμάστε τρόπους έναρξης και λήξης της συνομιλίας
 • Κατόπιν της διά ζώσης δικτύωσης, συνεχίστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Θεωρήστε το ως προσωπικό σας ζήτημα
 • Να είστε επίμονοι
 • Στείλτε σαφή μηνύματα
 • Διαμορφώστε μια διαρκή σχέση

Τι δεν πρέπει να κάνετε:

 • Μη στεκεστε και κοιτάζετε το τηλέφωνό σας
 • Μην ξεκινήσετε μια συνομιλία με την επαγγελματική σας κάρτα
 • Μην είστε παθητικοί ακροατές
 • Μη φοβηθείτε από τους ρόλους / την επιτυχία των άλλων ατόμων
 • Μη φοβηθείτε να υποβάλετε ερωτήσεις
 • Μην προωθήσετε τον εαυτό σας με υπερβολικό ζήλο