Θέμα 3 Δημιουργία ενός καθαρού, δομημένου επιχειρηματικού «καμβά»

Ένας επιχειρηματικός καμβάς πρέπει να αποτελεί ένα ζωντανό εγχειρίδιο για μια κοινωνική επιχείρηση και ένα ουσιαστικό εργαλείο όταν αναζητάτε χρηματοδότηση έργου / δραστηριότητας από έναν επενδυτή. Η άσκηση κατάρτισης για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού καμβά θα σας βοηθήσει να εξετάσετε τις βασικές πτυχές ενός αποτελεσματικού κοινωνικού επιχειρηματικού μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων των συνεργασιών / σχέσεων των οικονομικών των πόρων και των πελατών, για να βοηθήσει στον εντοπισμό κάθε ευκαιρίας και πιθανής απειλής.

Το μοντέλο του επιχειρηματικού καμβά (Safe Regeneration Business Support Programme 2022)
Εικόνα από το canva.com