Θέμα 3: Καθορισμός τρόπων αντιμετώπισης κοινωνικών ζητημάτων μέσω δημιουργικών έργων

Σκεφτείτε γιατί θέλετε να συνεργαστείτε με τους ενδιαφερομένους σας; Οι λόγοι σας μπορεί να εμπίπτουν σε κατηγορίες όπως:

 • Πολιτισμικοί λόγοι
 • Εκπαιδευτικοί λόγοι
 • Περιβαλλοντικοί λόγοι
 • Λόγοι ενίσχυσης

Εικόνα από το   canva.com

Ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματα του δημιουργικού σας έργου μπορεί να είναι:

 • Η αύξηση της αυτοεκτίμησής σας
 • Η παρακίνηση ατόμων / η κινητοποίηση των κοινοτήτων / η προσωπική ανάπτυξη
 • Η παροχή θετικών δραστηριοτήτων / αντιπερισπασμός
 • Η εκπαίδευση των ατόμων και των κοινοτήτων / η αύξηση των επιτευγμάτων
 • Η αλλαγή των αντιλήψεων / η αναβάθμιση / η συνοχή της κοινότητας
 • Η βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης και/ή εργασίας
 • Η προώθηση της ευημερίας
 • Η συμβουλευτική