Θέμα 3: Καθορισμός των ορίων βήμα προς βήμα

Ο Ari Rabban εξηγεί ότι ο καθορισμός των ορίων είναι επωφελής για τις ομάδες, καθώς «δημιουργούν πιο θετική δυναμική. Όχι μόνο αυξάνουν τις ικανότητές τους ώστε να εστιάζουν και να θέτουν προτεραιότητες, αλλά και όλα τα μέλη είναι πιο χαρούμενα και παραγωγικά». Ο ίδιος έχει δημιουργήσει έναν οδηγό βήμα προς βήμα για τον καθορισμό αποτελεσματικών ορίων μέσα σε μια ομάδα:

  1. Προσδιορίστε πού χρειάζονται όρια (για παράδειγμα, ενθαρρύνετε τα μέλη της ομάδας να καθορίσουν και να προσδιορίσουν τυχόν όρια που χρειάζονται)
  2. Διεκδίκηση (για παράδειγμα, προσδιορίστε τους πέντε κορυφαίους τομείς όπου χρειάζονται όρια και συζητήστε την εφαρμογή τους)
  3. Πρόγραμμα (για παράδειγμα, ζητήστε από κάθε μέλος της ομάδας να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εργασίας όπου λαμβάνονται υπόψη τα όρια του Βήματος 1 και τα προσωπικά τους όρια)
  4. Συνειδητοποίηση της παραβίασης των ορίων (δηλαδή, να είστε προετοιμασμένοι ότι τα όρια ενδέχεται να παραβιαστούν).

Εικόνα από το Canva.com