Θέμα 3: Οι ιδιαιτερότητες της κριτικής σκέψης

Η κριτική σκέψη μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δύο συστατικά:

  1. ένα σύνολο δεξιοτήτων δημιουργίας και επεξεργασίας πληροφοριών και πεποιθήσεων.
  2. η συνήθεια, που βασίζεται στη διανοητική δέσμευση, της χρήσης αυτών των δεξιοτήτων για την καθοδήγηση της συμπεριφοράς.

Πρέπει λοιπόν να αντιπαραβληθεί με:

  1. η απλή απόκτηση και διατήρηση πληροφοριών και μόνο, επειδή περιλαμβάνει έναν συγκεκριμένο τρόπο αναζήτησης και επεξεργασίας των πληροφοριών·
  2. η απλή κατοχή ενός συνόλου δεξιοτήτων, επειδή συνεπάγεται τη συνεχή χρήση τους και 3) η απλή χρήση αυτών των δεξιοτήτων («ως άσκηση») χωρίς αποδοχή των αποτελεσμάτων τους.
Πηγή: www.wikimedia.org