Θέμα 3: Παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία

Ακολουθούν ορισμένες μεταβλητές που σχετίζονται με την εργασία που προκαλούν άγχος στους εργαζόμενους:

  • Εργασιακή μονοτονία
  • Εργασιακές συνθήκες που δεν είναι ασφαλείς και επικίνδυνες
  • Θέματα εμπιστευτικότητας