Θέμα 3: Σχεδιάστε τους προσωπικούς σας στόχους

Το πρώτο βήμα όταν αποφασίζετε να δημιουργήσετε ένα σχέδιο δράσης για τους στόχους είναι να καθορίσετε τους στόχους σας. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά κατάλληλα εργαλεία για να βάλετε αυτούς τους στόχους σε χαρτί ή ηλεκτρονικά εργαλεία. 

Μόλις γίνει, θα μπορείτε να τα ξεχωρίσετε και πιθανότατα να αποφασίσετε τι θέλετε πραγματικά. 

Όταν κάνετε αυτήν την άσκηση, θα πρέπει να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις.

  • Είναι ρεαλιστικός στόχος;
  • Πόσο σημαντικό είναι για εσάς;
  • Είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί;
  • Είναι βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος στόχος;

“Οι ιστορίες επιτυχίας δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Η διαφορά μεταξύ ενός ατόμου που προοδεύει συνεχώς στην καριέρα του και ενός ατόμου που είναι στάσιμο είναι η ικανότητά του να θέτει και να επιτυγχάνει στόχους επαγγελματικής ανάπτυξης”

Τομ Κλέιτον

Χαρακτηριστικά ενός έξυπνου στόχου:

  • Συγκεκριμένος: Ο στόχος σας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής
  • Μετρήσιμος: Πρέπει να ορίσετε ένα κριτήριο για να μετρήσετε τη βελτίωσή σας, ενώ προσπαθείτε να φτάσετε τον στόχο σας
  • Εφικτός: Ο στόχος σας πρέπει να είναι εφικτός
  • Ρεαλιστικός: Ο στόχος σας πρέπει να είναι εφαρμόσιμος και λογικός
  • Χρονοδιάγραμμα: Η δέσμευση σε μια προθεσμία, σας βοηθά να εστιάσετε τις προσπάθειές σας στην ολοκλήρωση του στόχου κατά ή πριν από την ημερομηνία λήξης 

Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ένας στόχος εάν δεν είναι καλά σχεδιασμένος. Όλη σας η προσπάθεια θα είναι άκαρπη αν δεν ξέρετε σε ποιο σημείο θέλετε να φτάσετε.

Ένας στόχος που έχετε καθορίσει με μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια θα σας οδηγήσει στην επιτυχία. Το κριτήριο που θα θέσετε θα σας ωθήσει και θα σας βοηθήσει να στηρίξετε τις προσπάθειές σας.