Θέμα 4: Δημιουργία μιας σαφούς στρατηγικής για τον κοινωνικό αντίκτυπο

Η χαρτογράφηση ενδιαφερομένων σάς βοηθά να προσδιορίσετε και να αναπτύξετε ευκαιρίες για έργα συμμετοχής στα ακόλουθα ζητήματα:

Χρηματοδότηση + Δικαιούχος + Λόγος = έργο. Η άσκηση κατάρτισης περιλαμβάνει ένα πρότυπο για την υποστήριξη αυτής της δραστηριότητας. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα:

  • Θέμα – Η πανδημία οδήγησε σε απώλεια ευκαιριών και κερδών για όλους τους καλλιτέχνες
  • Δικαιούχος – Μουσικοί και συναφείς επαγγελματίες του κλάδου
  • Λόγος – Να υποστηρίξουμε οικονομικά τους άνεργους μουσικούς και να παρέχουμε μια δημιουργική διέξοδο που συνδέει τις κοινότητες.
  • Χρηματοδότηση – Πωλήσεις εισιτηρίων και χορηγία ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  • Λύση – Μουσική εκδήλωση για τη δημιουργία εισοδήματος, την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και τη συνοχή της κοινότητας.

Εικόνα από το canva.com

Ενεργοποιήστε στο σχέδιο – δημιουργήστε ένα χρονοδιάγραμμα σχεδίου υλοποίησης: ποιος, πού, πότε και τι; – κοινή χρήση με τον οργανισμό υποδοχής

Έρευνα: θέμα, μέθοδος συμμετοχής, απαιτούμενα υλικά

Συμφωνήστε με την Επαφή-Κλειδί σας

Εκτίμηση κινδύνου πριν από την υλοποίηση

Να είστε ρεαλιστικοί με τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, για παράδειγμα τον αριθμό των συμμετεχόντων, την κλίμακα του έργου και τον αντίκτυπο της εργασίας

Εικόνα από το canva.com