Θέμα 5: Ο κίνδυνος

  • Η κριτική σκέψη ποικίλλει ανάλογα με το κίνητρο που κρύβεται πίσω της. Όταν βασίζεται σε εγωιστικά κίνητρα, συχνά εκδηλώνεται με την επιδέξια χειραγώγηση των ιδεών προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ατόμου ή των ομάδων του. Ως εκ τούτου, είναι τυπικά διανοητικά ελαττωματικά, όσο ρεαλιστικά επιτυχημένο κι αν είναι. Όταν βασίζεται στη δικαιοσύνη και την πνευματική ακεραιότητα, είναι τυπικά ανώτερης τάξης πνευματικά, αν και υπόκειται στην κατηγορία του «ιδεαλισμού» από εκείνους που έχουν συνηθίσει στην ιδιοτελή χρήση του.
  • Η κριτική σκέψη οποιουδήποτε είδους δεν είναι ποτέ καθολική σε κανένα άτομο. Όλοι υπόκεινται σε επεισόδια απειθάρχητης ή παράλογης σκέψης. Κανείς δεν είναι κριτικός στοχαστής διεξοδικά, αλλά μόνο σε τέτοιο βαθμό και τέτοιες ενοράσεις και τυφλά σημεία, που υπόκεινται σε τέτοιες και άλλες τάσεις αυταπάτης. Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαθέσεων κριτικής σκέψης είναι μια προσπάθεια δια βίου.
Πηγή: www.pixabay.com