Θέμα 6: Επιπλέον συμβουλές για να βελτιώσετε το προσωπικό σας προφίλ

  • Εκτοξεύστε τη λίστα αλληλογραφίας σας
  • Προσθέστε ένα ιστολόγιο στον ιστότοπό σας
  • Παρακινήστε τους ακόλουθούς σας να σας προωθούν
  • Προβείτε σε διασταυρούμενη προώθηση με άλλους καλλιτέχνες
  • Σχεδιάστε το δελτίο τύπου σας
  • Ελέγξτε τις ευκαιρίες με δημόσια χρηματοδότηση
  • Αναπτυχθείτε με την υποστήριξη ενός καλλιτεχνικού οργανισμού
  • Συμμετέχετε στην κοινότητά σας!