Θέμα 6: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ένα καλό σχέδιο δράσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συχνά οι άνθρωποι μπλοκάρονται από τον ίδιο τον στόχο και δεν βλέπουν τα βήματα που μπορούν να κάνουν προς αυτόν. Το σχέδιο είναι το όραμα πώς οι άνθρωποι θα επιτύχουν τους στόχους τους. Χωρίς αυτό το όραμα, η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα μπορούσε να είναι απλώς μια ονειροπόληση.

Το καλό σχέδιο δράσης είναι ένας καλά διαμορφωμένος χάρτης του δρόμου που πρέπει να ακολουθηθεί για να επιτευχθεί ο στόχος. Θα πρέπει να είναι ευέλικτο, να προτείνει εναλλακτικές «διαδρομές» (όπως το Σχέδιο Α και το Σχέδιο Β) και να περιέχει:

  • Καλά καθορισμένοι μακροπρόθεσμοι στόχοι (βασισμένοι σε μικρότερα βήματα· βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την επίτευξη ενδιάμεσων στόχων).
  • Εναλλακτικοί στόχοι.
  • Ειδικοί πόροι για την επίτευξη των στόχων (ανθρώπινοι πόροι, οικονομικοί, χρόνος, κ.λπ.).
  • Βήματα για δράση.
  • Καλό χρονοδιάγραμμα.
  • Κατάλογος πιθανών εμποδίων.
  • Στρατηγικές για να ξεπεραστούν τα αναμενόμενα προβλήματα.

Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμη και το καλύτερο σχέδιο δράσης μπορεί να περιοριστεί από αναμενόμενα και απροσδόκητα εμπόδια – τα οποία μπορεί να είναι εσωτερικά ή εξωτερικά για το άτομο.

Πηγή: canva.com