Temat 4: Dlaczego myślenie krytyczne poprawia świat?

Krytyczne myślenie to samodzielnie prowadzony proces myślowy, który prowadzi poprzez rozumowanie na najwyższym poziomie oraz w sposób uczciwy. Ludzie myślący krytycznie konsekwentnie starają się żyć racjonalnie, rozsądnie, empatycznie.

Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że myślenie ludzkie jest z natury wadliwe, jeśli nie jest kontrolowane. Starają się zmniejszyć siłę swoich egocentrycznych i socjocentrycznych tendencji. Używają narzędzi intelektualnych, które oferuje myślenie krytyczne – pojęć i zasad, które pozwalają im analizować, oceniać i ulepszać myślenie.

Bez względu na to, jak bardzo wykwalifikowani są myśliciele, zawsze mogą poprawić swoje zdolności rozumowania i czasami padają ofiarą błędów w rozumowaniu, ludzkiej irracjonalności, uprzedzeń, stronniczości, zniekształceń, bezkrytycznie przyjmowanych reguł społecznych i tabu, własnego interesu i partykularnych interesów.

Wizualizacja zaczerpnięta z http://www.zim.vn/