Temat 5: Ryzyko

  • Krytyczne myślenie różni się w zależności od motywacji, która leży u jego podstaw. Gdy jest oparte na egoistycznych pobudkach, często przejawia się w umiejętnym manipulowaniu ideami w służbie własnych lub grupowych interesów. Jako taka jest zwykle intelektualnie wadliwa, jakkolwiek pragmatycznie udana. Kiedy jest oparta na uczciwości i integralności intelektualnej, jest zazwyczaj intelektualnie wyższego rzędu, choć narażona na zarzut “idealizmu” ze strony tych, którzy przyzwyczaili się do jej samolubnego stosowania.

  • Krytyczne myślenie jakiegokolwiek rodzaju nigdy nie jest uniwersalne u żadnej jednostki; każdy podlega epizodom niezdyscyplinowanej lub irracjonalnej myśli. Nikt nie jest krytykiem na wskroś, lecz tylko w takim a takim stopniu, z takimi a takimi spostrzeżeniami i ślepymi punktami, podlegając danym tendencjom do samooszukiwania się. Z tego powodu rozwój umiejętności i dyspozycji krytycznego myślenia jest przedsięwzięciem na całe życie.

Wizualizacja zaczerpnięta z www.pixabay.com