Moduł 2 Wspólna praca

Last updated: 10 marca, 2023

Cele nauczania

W tym module poznasz podstawy pracy w zespole.

W części 1 dowiesz się o różnych typach zespołów i ich cechach, a także zrozumiesz znaczenie pracy zespołowej. Celem tego modułu jest wzmocnienie roli każdego członka zespołu poprzez zastosowanie skutecznych technik integrowania zespołu i komunikacji.

W części 2 skupisz się na tym, jak wyznaczać granice, aby poprawić jakość pracy i równowagę między pracą a życiem osobistym. Ten proces jest bardzo ważny, ponieważ pomoże Ci lepiej zarządzać czasem i porawić komunikację.

 

pochodzi z serwisu Canva.com

Related Courses