Moduł 4 Socjalizacja

Last updated: 10 marca, 2023

Cele nauczania​

  • Zrozumienie znaczenia tworzenia sieci kontaktów (networkingu)
  • Dowiedzenie się, jak budować i rozwijać sieć kontaktów
  • Zrozumienie, czym jest marketing i jakie są jego rodzaje
  • Określenie sposobów rozpoczęcia działań marketingowych w przedsiębiorstwie

Related Courses