Moduł 5 Proces podejmowania decyzji

Last updated: 10 marca, 2023

Cele nauczania​

Witamy w module 5: Proces podejmowania decyzji

1 oferuje niezbędną wiedzę i informacje dla użytkowników na temat teorii, podejść i osobistych stylów podejmowania decyzji w różnych sytuacjach. Część 2 oferuje niezbędną wiedzę i informacje dla użytkowników na temat teorii współczesnego przywództwa, umiejętności, cech i cech odnoszących sukcesy liderów. Podczas gdy większość teorii przedstawia szereg ram przywództwa i zarządzania w organizacjach i biznesie, naszym celem jest przekroczenie tego poziomu i zanurzenie się w osobistym przywództwie z bardziej praktycznym podejściem, mającym zastosowanie w życiu codziennym, a zwłaszcza w rozwoju kariery.

Angielska wersja Modułu 5 przedstawia informacje na poziomie Unii Europejskiej, w tym międzynarodowe katalogi, zalecenia i inne istotne informacje dotyczące podejmowania decyzji.

Moduł 5 jest również oferowany w języku bułgarskim, francuskim, greckim, polskim, hiszpańskim, dostosowanym i zlokalizowanym w lokalnym kontekście każdego kraju, odpowiednim dla każdego języka.

Wizualizacja z serwisu Canva.com

Related Courses