Moduł 6 Samoświadomość

Last updated: 10 marca, 2023

Cele nauczania​

Witamy w module 6: Samoświadomość

Ten moduł oferuje niezbędną wiedzę i informacje, dzięki którym użytkownicy będą mogli lepiej poznać własne cele i zidentyfikować sposób, w jaki się uczą,

Angielska wersja Modułu 6 przedstawia informacje pochodzące z materiałów Unii Europejskiej, w tym międzynarodowe katalogi, zalecenia i inne istotne wskazówki na temat tego, jak mieć odpowiednią samoświadomość i rozwijać motywację.

Moduł 1 jest również oferowany w języku greckim, włoskim, tureckim, niemieckim i portugalskim, dostosowanym i umieszczonym w lokalnym kontekście każdego kraju, przy użyciu dedykowanego języka.

Wizualizacja www.miro.medium.com

Related Courses