Moduł 7 Ochrona w miejscu pracy

Last updated: 10 marca, 2023

Cele nauczania​

  • Zapoznanie się z tym, czym jest stres.
  • Zrozumienie sposobów zarządzania stresem w miejscu pracy.
  • Rozpoznawanie oznak stresu.
  • Wiedza, czym jest samoopieka i jakie są jej rodzaje.
  • Określenie sposobów utrzymania rutyny w zakresie dbania o siebie.
  • Poznanie sposobów praktykowania samoopieki.
  • Określenie sposobów utrzymania rutyny w zakresie dbania o siebie.

Related Courses