Bibliografia

Wizualizacja z serwisu Canva.com

Decker, F. (2010). Typy zespołów i efektywne budowanie zespołu. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/233886132_Types_of_Teams_and_Effective_Team_Building_2010

Hall, L. (2019). Trenuj swój zespół . Londyn: biznes pingwinów.

Kreitner , R. i in. (2002). Zachowanie organizacyjne: kluczowe koncepcje, umiejętności i najlepsze praktyki . Toronto: McGraw-Hill Ryerson.

Nieto-Rodriguez, A. (2019). Prowadź udane projekty . Londyn: biznes pingwinów.

Tarricone , P. i Luca, J. (2002). Udana praca zespołowa: studium przypadku. Pobrane z: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:110468570

Canadian Mental Health Association (2011), Building Better Boundaries , pobrane z h ttps://cmhawwselfhelp.ca/wp-content/uploads/2016/10/WorkbookBuilding-Better-BoundariesFeb2011.pdf