Inne materiały

Oto kilka artykułów, dzięki którym dowiesz się więcej o skutecznych umiejętnościach krytycznego myślenia:

 1. Bergstorm, C., & West, J. (2020). Calling Bullshit. The Art of Skepticism in a Data-Driven World. New York: Random House.
 2. Changwong, K., Sukkamart, A., & Sisan, B. (2018). Rozwój umiejętności krytycznego myślenia: Analiza nowego modelu zarządzania uczeniem się dla tajskich szkół średnich. Journal of International Studies, 11(2), 37-48.
 3. Haber, J. (2020). Krytyczne myślenie. (Seria MIT Press Essential Knowledge).
 4. Ryan, J. (2017). Wait, What? And Life’s Others Essential Questions. Harper One.

Oto kilka linków, dzięki którym można dowiedzieć się więcej na temat umiejętności strategicznego myślenia i planowania:

 1. Abraham, S. Stretching strategic thinking, Strategy & Leadership, Vol. 33, No. 5 (2005).
 2. Bowman, N. A. How To Demonstrate Your Strategic Thinking Skills, Harvard Business Review, nr 9 (2019).
 3. Doyle, A., Important Strategic Planning Skills for Workplace Success, The Balance Careers, July 21, 2021.
  https://www.thebalancecareers.com/list-of-strategic-planning-skills-2063771
 1. Jakie umiejętności są potrzebne planistom?
  https://www.planning.org/choosingplanning/skills/ (American Planning Association APA)
Πηγή: www.pixabay.com