Rozdział 1 Narysuj swoje cele zawodowe

Πηγή: www.globalheart.nl 
  • Samoświadomość jest definiowana jako sposób odkrywania o sobie samym. Jest to pozytywne podejście do samego siebie w celu lepszego poznania siebie.
  • Celem samowiedzy jest pomóc samemu sobie poprzez:
    • podniesienie świadomości o sobie,
    • zrozumienie swoich umiejętności i dowiedzenie się, jak można powiązać je ze swoją karierą w teraźniejszości, przyszłości, a nawet jak zmienić zawód.
  • Moduł jest podzielony na różne tematy, określające działania, które pomogą Ci w osiągnięciu samopoznania.

“Można nie popełniać błędów i nadal przegrywać. To nie jest słabość; to jest życie.”

Kapitan Jean-Luc Picard