Rozdział 1 Zarządzanie stresem w miejscu pracy: Proste ćwiczenia do samodzielnego wykonania!