Rozdział 2 Stres w miejscu pracy

Na stres w miejscu pracy może wpływać kilka czynników.