Temat 1: Czym dokładnie jest samoświadomość?

Samoświadomość to uświadomienie sobie swojej osobowości i umiejętności przed podjęciem decyzji o tym, jak możesz rozwijać swoją obecną karierę lub jakie zawody chcesz wykonywać, poprzez ocenę swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego i osobistego, umiejętności, wiedzy, kompetencji i zainteresowania.

Samoświadomość polega na:

  • Wyznaczaniu celów zawodowych, określając, nad jakimi umiejętnościami musisz pracować.
  • Ustaleniu, w jaki sposób możesz zidentyfikować, rozwinąć i utrwalić te umiejętności: prawdziwa procedura samoanalizy.
  • Badaniem cech osobowości (postaw, słabych i mocnych stron, nawyków, osiągnięć, wiedzy…)

Musimy poznać siebie dogłębnie, aby oferować rynkowi pracy oczekiwane od nas rozwiązania. Dzięki tej wiedzy jesteśmy  zdolni do decydowania o firmach, stanowiskach, warunkach itp., które nas interesują. Przeanalizujmy, co jako artyści powinniśmy rozumieć przez każdą z wymienionych wcześniej cech osobistych.

Wizualizacja z serwisu pixabay.com
  • Postawy: są determinującymi elementami zachowania (wrodzonymi i nabytymi); wzorców, dzięki którym zachowanie jest dostosowywane do środowiska. To predyspozycja do wykonywania aktywności fizycznej lub umysłowej. Ogólnie rzecz biorąc, są wrodzone, ale mogą być rozwijane lub deprecjonowane w zależności od oferowanych przez nas bodźców.
  • Ekspertyza: wiedza zdobyta podczas studiowania danego przedmiotu i umiejętność zastosowania tej wiedzy, skutkująca doświadczeniem, praktyką i wyróżnieniem w tej dziedzinie. Jest związana z umiejętnościami i kompetencjami do wykonania czegoś. Zwykle jest używany pod wyrażeniem „know how”.
  • Nawyki: Są to automatyczne mechanizmy zachowania, które zwykle wykonujemy podczas wykonywania mniej ważnych lub nieistotnych zadań.
  • Osiągnięcia: To podsumowanie wszystkiego, co osiągnęliśmy w trakcie naszej kariery.
  • Słabe i mocne strony: Są to elementy, które powinniśmy wykorzystać lub odrzucić w naszym zachowaniu. Uzyskujemy je, analizując wyczerpująco zarówno wszystkie pozostałe punkty, jak i naszą karierę osobistą. Wiedzę opiera się na doświadczeniu i umiejętności krytycznego podejścia do siebie.