Temat 1: Czym jest myślenie strategiczne?

Myślenie strategiczne to po prostu celowy i racjonalny proces myślowy, skupiający się na analizie krytycznych czynników i zmiennych, które wpłyną na długoterminowy sukces firmy, zespołu lub jednostki.

Myślenie strategiczne obejmuje staranne i celowe przewidywanie zagrożeń i słabości, przed którymi należy się strzec, oraz szans, które należy wykorzystać.

Ostatecznie myślenie strategiczne i analiza prowadzą do jasnego zestawu celów, planów i nowych pomysłów, niezbędnych do przetrwania i rozwoju w konkurencyjnym, zmieniającym się środowisku. Ten rodzaj myślenia musi uwzględniać realia ekonomiczne, siły rynkowe i dostępne zasoby.

Myślenie strategiczne wymaga:

  • badania
  • myślenie analityczne
  • innowacja
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętności komunikacyjne i przywódcze
  • stanowczość.
Wizualizacja zaczerpnięta z www.ceffect.com