Temat 1: Czym są granice?

Granice różnią się od barier, ponieważ bariera określa przestrzeń, której nie można przekroczyć. Granica to wyimaginowana linia wyznaczająca ramy czegoś. Granice odnoszą się do właściwych i nieodpowiednich zachowań, mogą być fizyczne, psychiczne lub emocjonalne. Fizyczne granice odnoszą się do twojej osobistej przestrzeni i ograniczeń, kiedy przebywasz w pobliżu kolegów z zepołu. Granice mentalne odzwierciedlają Twoje własne wartości i idee. Granice emocjonalne odnoszą się do tego, jak się czujesz przy różnych okazjach i do empatii.

Wizualizacja z serwisu Canva.com