Temat 1: Czynniki organizacyjne

Wraz ze wzrostem stresu i złożoności organizacyjnej rośnie liczba zmiennych, które generują stres wśród personelu.

Niektóre z tych elementów to:

  • Dyskryminacja w zakresie struktury płac/wynagrodzeń.
  • Ścisłe kontrole i zasady.
  • Nieskuteczna komunikacja.
  • Wpływ innych osób.
  • Konflikt celów.
  • Formalna i scentralizowana struktura organizacyjna.
  • Ograniczone możliwości awansu.
  • Brak zaangażowania pracowników w podejmowanie decyzji.