Temat 1: Definicja pracy zespołowej

Według Cambridge English Dictionary „praca zespołowa” to aktywność polegająca na wspólnej pracy w grupie z innymi ludźmi, zwłaszcza gdy jest to skuteczne. Nieto-Rodriguez (2019) wyjaśnia, że wydajne zespoły to połączenie wzajemnego zaufania i szacunku, zrozumienia między ludźmi z różnych środowisk oraz zaangażowania we wspólny cel. Dla Kreitnera (2002) efektywność pracy zespołowej mierzona jest zbiorowymi wynikami, a przywództwo jest wspólnym zadaniem.

Wizualizacja z serwisu Canva.com

Model rozwoju zespołu Tuckmana składa się z 4 etapów:

 1. Formowanie
 2. Szturm
 3. Normowanie
 4. Wykonywanie.

Nieto-Rodriguez podsumowuje listę kontrolną odnoszącego sukcesy zespołu w następujących punktach:

 • Wzajemna znakomość;
 • ustalanie celów zespołu;
 • ustalanie oczekiwań dotyczących zachowania i wartości;
 • ustalenie głównego celu;
 • przydział obowiązków;
 • ustanowienie polityki rozwiązywania problemów;
 • podejmowanie wspólnych decyzji; rozwiązywanie konfliktów;
 • zapewnianie stałej informacji zwrotnej.