Temat 1: Proces podejmowania decyzji

  • Podejmowanie decyzji to proces polegający na wyborze między dwiema lub więcej opcjami. Każda decyzja jest ograniczona osobistymi możliwościami jednostki (co może zrobić) i jej motywacją (co chce zrobić i osiągnąć).
  • Podejmowanie decyzji to przetwarzanie informacji, które prowadzi do określonego wyboru. Każda decyzja zakłada podjęcie określonego działania i zaniedbywanie innych [Dictionary of Counselling, 1993, s. 47].
  • Procesy decyzyjne opierają się na badaniu wielu opcji w celu sformułowania satysfakcjonującego wyniku. Podejmowanie decyzji to złożony proces, ponieważ obejmuje osobiste wartości, przekonania, własne zainteresowania, skłonności, preferencje, nawyki, doświadczenie i wiele innych.
  • W wielu sytuacjach w naszym życiu musimy podejmować decyzje – ale każda z nich jest inna od pozostałych. Osoba może odczuwać potrzebę zmiany jako potrzebę wewnętrzną lub jako konieczność narzuconą przez otoczenie. Poziom sprawności w procesie decyzyjnym zależy od poziomu samoświadomości.
Visuel de canva.com