Temat 1: Przywództwo we współczesnym świecie

Przywództwo jest ostatnio przedmiotem wielu badań. Mówią o tym ekonomiści, psychologowie, menedżerowie, HR, liderzy zespołów i ogólnie wszyscy (nawet uczniowie szkół i uczelni, nie licząc mediów). Ponieważ przywództwo jest złożonym procesem, może być trudno ustalić standardy, cechy lub kompetencje, które w pełni oddają naturę tego, co sprawia, że niektórzy ludzie są liderami, a niektóre organizacje odnoszą sukcesy.

W tym rozdziale postaramy się dokonać przeglądu niektórych teorii przywództwa i prześledzić ich ewolucję na przestrzeni lat, zaczynając od koncepcji „wielkiego człowieka” bohaterskich przywódców, poprzez teorie cech, teorie behawioralne, przywództwo sytuacyjne, teorię warunkowości oraz przywództwo transakcyjne i transformacyjne. Możesz znaleźć różne spojrzenie na przywództwo, a nawet opracować własną definicję.

Większość teorii przedstawia szereg ram przywództwa i zarządzania w organizacjach i biznesie. Naszym celem jest przekroczenie tego poziomu. Zapraszamy Cię do osobistej przygody w odkrywaniu własnego potencjału przywódczego i zostaniu liderem własnego życia i przyszłości. Ponieważ zmieniająca się natura naszego świata może wymagać nowych podejść, nowych definicji i nowych przykładów.

Wszystko zaczyna się od Ciebie!

Wizualizacja z serwisu Canva.com