Temat 1: Rozpoznaj kluczowe czynniki i ludzi w realizacji projektów społecznych

Czym jest mapowanie interesariuszy?

Mapowanie interesariuszy to proces podejmowany w celu zrozumienia krajobrazu, który będzie stanowił informację dla rozwoju projektów dotyczących problemów społecznych. Aby realizować sensowne projekty, które są opłacalne komercyjnie i mają wartość społeczną, niezwykle ważne jest, abyśmy zrozumieli, z jakimi problemami borykają się ludzie w swojej społeczności, aby opracować i zrealizować odpowiednie działania. Podczas mapowania interesariuszy można zastosować następujące cztery kategorie, aby objąć szersze spektrum, jak wyszczególniono poniżej:

Rząd (lokalny/regionalny/krajowy i międzynarodowy) posiadając szereg budżetów na zapewnienie wsparcia i usług dla społeczeństwa, ważne jest, aby współpracować z wybranymi członkami i urzędnikami, jeśli przedsiębiorstwa społeczne mają działać jako pośrednicy i otrzymać w tym celu zlecenie.

Organizacje pozarządowe (NGO, organizacje charytatywne i przedsiębiorstwa społeczne). Często partnerzy i sympatycy Przedsiębiorstw Społecznych realizujących projekty i programy przynoszące korzyści społeczne, zwłaszcza jeśli są one powiązane z własnymi celami i zadaniami organizacji pozarządowej.

Sektor biznesu – w coraz większym stopniu firmy stają się bardziej świadome potrzeby odgrywania swojej roli w rozwiązywaniu problemów społecznych, wiele firm przekazuje projekty społeczne za pośrednictwem trustów.

Obywatele (mieszkańcy, pracownicy, użytkownicy usług, uczestnicy, wolontariusze itp.) niezwykle ważne jest, aby wszelkie projekty działań społecznych były współtworzone i angażowane na poziomie oddolnym, w rzeczywistości powinien to być punkt wyjścia dla każdego znaczącego projektu.

Przykład grupy Interesariuszy w Przedsiębiorstwie Społecznym

Freeman, R.E (1984)

Kim są Interesariusze?

Każde przedsiębiorstwo społeczne ma unikalny zestaw interesariuszy – tych, którzy są bezpośrednio lub pośrednio zainteresowani pracą organizacji. Interesariuszami mogą być pracownicy, klienci, beneficjenci, lokalni liderzy, fundatorzy i osoby wspierające oraz wielu innych. Interesariusze to te jednostki lub grupy, które zależą od organizacji w realizacji własnych celów i od których z kolei organizacja jest zależna. W dużej organizacji jest wielu takich interesariuszy, jak pokazano na powyższym schemacie. Ważne jest, aby przedsiębiorcy społeczni znali kluczowych interesariuszy i mogli nawiązywać z nimi kontakty, skutecznie się z nimi komunikując:

W celu ustalenia, w jaki sposób podejść i zarządzać tymi zróżnicowanymi grupami, które czasami mają różne i sprzeczne interesy, przydatna może być systematyczna metoda mapowania. Mapowanie interesariuszy identyfikuje oczekiwania i władzę interesariuszy oraz pomaga w zrozumieniu grup priorytetowych. Poniższa macierz władzy/interesów sugeruje model, za pomocą którego przedsiębiorcy społeczni mogą wziąć pod uwagę tych interesariuszy, którzy są zainteresowani ich przedsiębiorstwem i czy mają oni możliwość wpływania na przedsiębiorstwo (pozytywnie lub negatywnie).

Jednym ze sposobów mapowania interesariuszy jest użycie siatki przedstawionej powyżej. Osie tej siatki to interes i władza. Interesariusze o dużym zainteresowaniu to ci, którzy są szczególnie aktywni w ich wspieraniu. Ci, którzy posiadający dużą moc, to ci, którzy mają głęboki wpływ na pracę przedsiębiorstwa społecznego.

Połączenie interesu i władzy określa najlepsze podejście do tych różnorodnych grup:

  1. Niski pobór mocy, niskie zainteresowanie: monitoruj przy minimalnym wysiłku
  2. Niski pobór mocy, duże zainteresowanie: Bądź na bieżąco ze swoją pracą
  3. Duża moc, niskie zainteresowanie: zachowaj satysfakcję, aby zapewnić ciągłe wsparcie
  4. Duża władza, duże zainteresowanie: Zarządzaj ściśle, aby utrzymać silne relacje

Mapowanie interesariuszy powinno również obejmować przeprowadzanie badań wtórnych za pośrednictwem takich punktów sprzedaży, jak magazyny branżowe, badania branżowe, profile LinkedIn, opisy stanowisk i inne profile społecznościowe. Badanie to pomaga w zbudowaniu profilu kluczowych interesariuszy przedsiębiorstwa społecznego i powinno szczegółowo przedstawiać „historię” każdego z nich, wyszczególniając nazwisko, zawód, to, co przedsiębiorstwo może im zaoferować oraz przeszkody, jakie mogą napotkać. Wykorzystanie w praktyce spostrzeżeń dotyczących kluczowych interesariuszy gwarantuje, że ich profile staną się centralnym elementem ogólnej strategii marketingowej. Poznanie interesariuszy pozwoli ci wejść w ich buty i naprawdę zrozumieć, co skłania ich do podjęcia decyzji o zakupie lub współpracy z przedsiębiorstwem społecznym.

Powinieneś ich używać za każdym razem, gdy przygotowujesz dowolnego interesariusza komunikację, pisemną, ustną lub inną, i wykorzystywać je do informowania o każdym aspekcie swojego marketingu. Twoje profile kluczowych interesariuszy powinny być centralnym punktem ogólnej strategii marketingowej i powinieneś dążyć do zidentyfikowania czterech lub pięciu mocnych stron i zebrania unikalnych kluczowych komunikatów, które prawdopodobnie będą rezonować z każdym interesariuszem. Pomaga to tworzyć ukierunkowane komunikaty marketingowe i ostatecznie zwiększać wpływ przedsiębiorstwa.