Temat 2: Czynniki indywidualne

Członkowie rodziny, rówieśnicy, przełożeni i podwładni mają różne oczekiwania wobec pracownika. Brak zrozumienia lub przekazania tych oczekiwań skutkuje dwuznacznością ról/konfliktem ról, co generuje stres pracownika. Wrodzone cechy osobowości, takie jak m.in. niecierpliwość, agresja, napięcie i ciągłe poczucie presji czasu, przyczyniają się do stresu pracowniczego. Kłopoty rodzinne, osobiste problemy finansowe i nagłe zmiany w pracy również potęgują stres.