Temat 2: Jakie są Twoje wartości, preferencje w środowisku pracy, umiejętności, zainteresowania, mocne i słabe strony?

Dlaczego planowanie kariery jest konieczne?

Planowanie kariery jest kluczem do spełnienia Twoich oczekiwań względem obecnego i przyszłego życia zawodowego. Jest szansą na otrzymanie od życia tego, czego pragniemy. Pomaga skupić się na zawodach, które są dla Ciebie odpowiednie. Planowanie kariery pomaga poznać i ocenić siebie. Umiejętności planowania kariery można wykorzystać przez całe życie.

Pomyśl o swoich wartościach: Która z możliwości, jakie może zapewnić Ci życie zawodowe, jest dla Ciebie ważniejsza?

Kilka przykładów: Bezpieczeństwo pracy, Status i szacunek, Wynagrodzenie, Indywidualny sukces, Pomaganie innym

Pomyśl o swoim idealnym środowisku pracy: Które funkcje zawodowe ogólnie lubisz, a których nie chcesz?

Kilka przykładów: Bycie kreatywnym, Praca w stresie, Podejmowanie decyzji, Praca na różnych stanowiskach, Praca w społeczeństwie, Praca na świeżym powietrzu

Każdy ma indywidualne cechy, które wpływają na osobiste wybory zawodowe, dlatego najważniejsza jest szczerość podczas próby poznania siebie.

Niektóre zalecenia

Bądź świadomy własnych umiejętności i doświadczeń. Pomyśl o posiadanych umiejętnościach, przeglądając: wcześniejsze doświadczenia zawodowe, działania wolontariackie, hobby, doświadczenia szkoleniowe.

Nie skupiaj się na pracy, którą wykonałeś, ale określ swoje umiejętności. Na przykład, jeśli jesteś dobry w organizowaniu profesjonalnych wyjazdów, Twoją umiejętnością jest koordynowanie szczegółów i organizowanie grup.

Testy psychologiczne. Może również pomóc w określeniu twoich umiejętności i zainteresowań.

Nie ograniczaj się. Skoncentruj się na więcej niż jednym zawodzie. Prowadząc badania, pamiętaj o swoich umiejętnościach. Wiele ze swoich umiejętności możesz wykorzystać w więcej niż jednym zawodzie…