Temat 2: Określenie metod marketingowych przedsiębiorstwa

Co to jest marketing mix?

Marketing mix odnosi się do przekonania, że aby marketing był skuteczny, musi obejmować różne elementy, działające w połączeniu ze sobą. Termin ten odnosi się do teorii, zwanej cztery P:

  • Produkt (product)
  • Cena (price)
  • Miejsce (place)
  • Promocja (promotion)

Produkt

Produkt wiąże się z podjęciem decyzji, jakie dobra lub usługi powinny być oferowane klientom. Produkt lub usługa służy zaspokojeniu podstawowej potrzeby klienta. Produkt dostarcza klientowi podstawowej wartości, a wszystkie inne elementy powinny wzmacniać jego wartość. Ważnym elementem strategii jest rozwój nowych produktów. Decyzje produktowe obejmują wybory dotyczące nazw marek, opakowań i usług, które towarzyszą ofercie produktowej.

Cena

Cena to koszt, jaki klient jest skłonny zapłacić za produkt i sposób jego udostępnienia. Cena reprezentuje w ujęciu jednostkowym to, co firma otrzymuje za produkt, który jest wprowadzany na rynek. Wszystkie inne elementy marketingu mix reprezentują koszty. Marketerzy muszą być bardzo ostrożni, aby określić właściwą cenę i rozważyć czynniki, które wpływają na jej ustalenie. W porównaniu z innymi elementami marketingu mix, cena jest stosunkowo łatwym do zmiany elementem. Jednak nieprzemyślana zmiana ceny może zmienić postrzeganie przez klientów wartości marketingu mix.

Miejsce

Miejsce wiąże się z decyzjami, dotyczącymi wykorzystywanych kanałów dystrybucji, lokalizacji punktów sprzedaży, metod transportu oraz poziomu utrzymywanych zapasów. Produkt powinien być dostępny w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie i miejscu. Kanały dystrybucji spełniają trzy odrębne funkcje. Przekazują produkty od producenta do klientów, przekazują informacje od producenta do klientów oraz pobierają płatności od klientów do producenta.

Promocja

Promocja odnosi się do decyzji, które należy podjąć w odniesieniu do marketing mix: reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży, wystaw, sponsoringu i public relations. Za pomocą tych środków docelowa grupa odbiorców jest uświadamiana w kwestii istnienia produktu i korztściach płynących z jego posiadania.

Zazwyczaj firma nawiązuje pierwszy kontakt z klientami poprzez swoje działania promocyjne. Klient nie kupuje produktu, jeśli nie ukształtuje sobie pewnych oczekiwań wobec niego. Promocja kształtuje oczekiwania klientów wobec produktu. Właściwie wykorzystana promocja może podnieść oczekiwania klientów i napędzić sprzedaż.

4 P można podsumować jako umieszczenie właściwego produktu we właściwej cenie we właściwym miejscu i czasie!